ŻELIWO

Żeliwo szare wg PN-EN 1561

EN-GJL 200
EN-GJL 250
EN-GJL 300
EN-GJL 350
W zakresie ciężarowym: 500 – 40.000 kg
Żeliwo szare jest popularnym materiałem stosowanym między innymi w przemyśle kolejowym, samochodowym i maszynowym, wykonuje się z niego na przykład korpusy maszyn czy bębny hamulcowe.
Do zalet żeliwa szarego zaliczyć można bardzo dobre własności odlewnicze, dobrą skrawalność i obrabialność. Cechuje się również zdolnością tłumienia drgań i stosunkowo niskim kosztem wytwarzania.
Relatywnie niska wytrzymałość i mała plastyczność żeliwa wraz ze słabą odpornością na ścieranie i korozję w ośrodkach chemicznych to podstawowe wady żeliwa szarego.
Żeliwo sferoidalne wg PN-EN 1563
EN-GJS 400-18
EN-GJS 400-15
EN-GJS 400-12
EN-GJS 500-7
EN-GJS 600-3
EN-GJS 700-2

W zakresie ciężarowym: 500 – 30.000 kg
W porównaniu do żeliwa szarego, żeliwo sferoidalne charakteryzuje wyższa wytrzymałość i własności plastyczne jak również mniejsza skłonność do koncentracji naprężeń, lepsza lejność, wytrzymałość zmęczeniowa i odporność na wysokie ciśnienia.
Wadami żeliwa sferoidalnego są wyższe koszty produkcji, niska przewodność cieplna i skłonność no powstawania naprężeń własnych w odlewie.
Żeliwa stopowe specjalnego przeznaczenia:

Ni-hard,
Ni-resist,
W zakresie ciężarowym: 500 – 20.000 kg
Specjalne żeliwa stopowe to żeliwo, w których produkcji w celu modyfikacji właściwości fizycznych i chemicznych zastosowano różnego rodzaju dodatki, takie jak nikiel, chrom, miedź, krzem i wiele innych. W efekcie żeliwa takie mogą charakteryzować się na przykład wysoką żaroodpornością, odpornością na ścieranie czy działanie kwasów.

Oznaczenia żeliwa

EN jest oznaczeniem materiału znormalizowanego;
EN-GJL to żeliwo szare, EN-GJS – żeliwo sferoidalne;
G symbolizuje materiał odlewany, J – żeliwo.
Kolejna litera określa postać grafitu: S – grafit kulkowy, L – płatkowy.
Wartości liczbowe określają w megapaskalach (MPa) granicę plastyczności oraz wartość wydłużenia względnego (wartość procentowa).
Znaczenie grafitu w odlewie.
Postać i ilość zawartego w żeliwie grafitu istotnie wpływa na jego właściwości. Dzięki grafitowi żeliwo jest wytrzymalsze na zmęczenie, posiada lepsze właściwości ślizgowe, jest łatwiej skrawalne i zmniejsza się skurcz odlewniczy materiału. Jednak efektem zwiększonej ilości grafitu w żeliwie jest zmniejszenie jego wytrzymałości na rozciąganie. Żeliwo generalnie charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i wytrzymałością.

© 2011-2019 METALE TORUŃ