OŁÓW

PODSTAWOWE INFORMACJE

* Symbol: Pb
* Liczba atomowa: 82
* Masa atomowa: 207,19
* Gęstość względna: 11,34 g/cm3
* Temperatura topnienia: 327,3 0C
* Temperatura wrzenia: 1750 0C

CHARAKTERYSTYKA

Ołów jest typowym metalem miękkim, plastycznym. Tworzy roztwory stałe z innymi metalami w ograniczonym zakresie.
Chemicznie aktywny; dzięki tworzeniu nierozpuszczalnych w wodzie zwartych powłok o dużej przyczepności, jest odporny na działanie kwasu siarkowego i solnego.

ZASTOSOWANIE

Ołów znajduje główne zastosowanie w postaci stopu z antymonem do produkcji akumulatorów samochodowych. Ze względu na właściwości antykorozyjne ołów zużywa się do budowy aparatury chemicznej narażonej na działanie kwasu siarkowego i solnego. Stosuje się go również jako dodatek stopowy w produkcji mosiądzów i stopów z cyną w postaci spoiwa. Tlenki ołowiowe (glejta i minia) znajdują zastosowanie jako ochronne farby podkładowe.

© 2011-2019 METALE TORUŃ