ALUMINIUM

PODSTAWOWE INFORMACJE

* Symbol: Al
* Liczba atomowa: 13
* Masa atomowa: 26,98
* Gęstość względna: 2,70 g/cm3
* Temperatura topnienia: 660,52 0C
* Temperatura wrzenia: 2467 0C

CHARAKTERYSTYKA

Aluminium jest lekkie, ciągliwe, plastyczne, niemagnetyczne; jest doskonałym przewodnikiem prądu elektrycznego; łatwo się utlenia; jest bardzo odporne na matowienie; ulega recyklingowi.
Aluminium jest trzecim występującym w dużych ilościach pierwiastkiem (i w największych ilościach metalem) w skorupie ziemskiej, której stanowi około 8,1% masowych. Jest to pierwiastek reaktywny tworzący związki stałe, a więc dużo energii wymagane jest do pozyskania aluminium z tlenku glinu. Czysty metal nie był więc łatwo dostępny aż do 1886 roku, kiedy to niezależnie od siebie Charles Martin Hall i Paul L.T.Heroult opracowali realny, z gospodarczego punktu widzenia, proces ekstrakcji aluminium.
Dla celów komercyjnych aluminium otrzymuje się poprzez elektrolizę tlenku glinu (aluminium oxide), który otrzymuje się z rudy, boksytu. Aluminium w czystej postaci jest miękkim metalem, ale w połączeniu z pierwiastkami, takimi jak: krzem, magnez lub miedź tworzy silne stopy.

ZASTOSOWANIE

* Przemysł samochodowy,
* Budownictwo przemysłowe i mieszkalne,
* Przemysł stoczniowy, lotniczy,
* Produkcja przewodów i kabli,
* Folia spożywcza,
* Puszki do piwa i napojów bezalkoholowych,
* Stalowo-rdzeniowe kable napowietrzne,
* Turbiny wiatrowa.
* Produkcja mosiądzów, brązów i stopów z cynkiem (jako dodatek stopowy).
Aluminium jest podstawowym składnikiem niektórych materiałów magnetycznych.

© 2011-2019 METALE TORUŃ